Apurahat

Ornamo-säätiö jakaa apurahoja ja palkintoja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n jäsenille. Apurahapäätöksissä toteutetaan säätiön hallussa olevien rahastojen ja testamenttien taustalla olevien taiteilijoiden ja muotoilijoiden henkistä pääomaa.

Päätös apurahojen jakamisesta tehdään vuosittain kulloisenkin taloudellisen tilanteen mukaan. Johtavista alan ammattilaisista koottu Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n stipenditoimikunta tekee säätiön hallitukselle esityksen apurahojen saajista.

Ornamo-säätiön apurahoja voivat hakea kaikki Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n jäsenet. Apurahaa voi hakea oman työnsä, projektin tai tuotteen kehittämiseen. Hakijan ei tarvitse hakemuksessa mainita, mistä rahastosta apurahaa hakee.

Apurahahaku Myönnetyt apurahat ja palkinnot