Apurahahaku

Ornamo-säätiön apurahahaku 2019 on päättynyt 5.4.2019 ja se jatkaa vuonna 2018 alkanutta vastuullisuuden teemaa. Vuonna 2019 jaettavien apurahojen tavoitteena on tukea ja tuoda esiin muotoilijoiden ja taiteilijoiden panos arvokkaan elämän rakentamisessa.

Muotoiluosaamisella ja taiteella on merkittävä rooli kun tavoitellaan parempaa arkea ihmisille. Sovelluksia löytyy erilaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuista ilmastonmuutoksesta ikääntymiseen. Apurahojen tarkoituksena on luoda edellytyksiä arvokasta elämää edistäville taiteen ja muotoilun avauksille.

Vuoden 2019 apurahansaajat julkistetaan syksyllä tarkemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Vuonna 2019 Ornamo-Säätiö jakaa apurahoina yhteensä 15 000,00 euroa ja ne jaetaan seuraavasti:

Yleisrahasto
Apuraha on määrältään 5000 €.
Rahaston apuraha on osoitettu kaikille  Ornamo ry:n jäsenille.

Eva ja Maija Taimin rahasto
Apurahat ovat määrältään 2 x 3500 €.
Eva Taimin apuraha on osoitettu Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille ja Maija Taimin apuraha Sisustusarkkitehdit SIO ry:n jäsenille.

Mirja Tissarin rahasto
Apuraha on määrältään 3000 €.
Rahaston apuraha on osoitettu Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille.

Säätiö edellyttää jokaiselta apurahan saajalta kirjallista jälkiraportointia apurahan käytöstä yhden vuoden sisällä päätöksestä. Tarkemmat ohjeet alla.

Selvitys apurahan käytöstä