Apurahahaku

Ornamo-säätiön apurahahaku 2018 on käynnistynyt! Vuonna 2018 apurahojen teemana on vastuullisuus. Jaettavien apurahojen tavoitteena on tukea ja tuoda esiin muotoilijoiden ja taiteilijoiden panos osana vastuullista yhteiskuntaa.

Mitä vastuullisuus meille muotoilijoina tai taiteilijoina merkitsee?
Vastuullisuus voidaan jakaa sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristölliseen vastuuseen. Vastuullisuus on kovien arvojen puristuksessa kasvattanut merkitystään yhä tärkeämmäksi. Pohtiessamme säätiön hallituksessa apurahahaun teemaa tulimme tulokseen, että vastuullisuus on inhimillinen ja ihmiselle lajinomainen suhtautumistapa elämään.  Avoimen ja oppivan mielen vaalimisessa taiteella ja muotoilulla on kiistaton paikkansa yhteiskunnassa.

Muotoiluajattelu on inhimillinen asioiden lähestymis- ja käsittelytapa, johon kuuluu olennaisesti kokonaisuuksien hahmottaminen sekä pyrkimys syvään ymmärrykseen ja elämän kannalta parempaan ratkaisuun. Vastuullinen muotoilija ja taiteilija ottaa työllään kantaa sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöllisiin kysymyksiin. Hän ymmärtää  vaikutusvaltansa ja käyttää sitä harkiten ja viisaasti.

Vuonna 2018 Ornamo-Säätiö jakaa apurahoina yhteensä 15 000,00 euroa ja ne jaetaan seuraavasti:

Yleisrahasto
Apuraha on määrältään 5000 €.
Rahaston apuraha on osoitettu kaikille  Ornamo ry:n jäsenille.

Eva ja Maija Taimin rahasto
Apurahat ovat määrältään 2 x 3500 €.
Eva Taimin apuraha on osoitettu Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille ja Maija Taimin apuraha Sisustusarkkitehdit SIO ry:n jäsenille.

Mirja Tissarin rahasto
Apuraha on määrältään 3000 €.
Rahaston apuraha on osoitettu Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille.

Säätiö edellyttää jokaiselta apurahan saajalta kirjallista jälkiraportointia apurahan käytöstä yhden vuoden sisällä päätöksestä.

Apurahailmoitus 2018 Selvitys apurahan käytöstä