Apurahahaku

 

Apurahahaku

Vuonna 2021 Ornamo-säätiö osallistuu Ornamon 110v. -juhlavuoden tunnustuspalkintojen jakoon apurahojen myöntämisen sijaan.
Seuraava apurahahaku julkistetaan alkuvuodesta 2022.

Vuoden 2020 haussa apurahojen teemana oli tukea hankkeita, joissa painopiste on muotoilijan tai taiteilijan ammattietiikan ja oikeuksien vahvistamisessa ja edistämisessä. Hankkeiden toivotaan nostavan esiin muotoilijan tai taiteilijan ammattimaisen toiminnan ja edistävän ymmärrystä muotoilun tai taiteen asemasta julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Vuonna 2020 apurahat jaetaan syyskuussa 2020 seuraavasti:

Yleisrahasto
Apuraha on määrältään 3000 €.
Rahaston apuraha on osoitettu kaikille Ornamo ry:n jäsenille.

Eva ja Maija Taimin rahasto
Apurahat ovat määrältään 2 x 2500 €.
Eva Taimin apuraha on osoitettu Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille ja Maija Taimin
apuraha Sisustusarkkitehdit SIO ry:n jäsenille.

Mirja Tissarin rahasto
Apuraha on määrältään 2500 €.
Rahaston apuraha on osoitettu Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille.

Kaarina Ahon rahasto

Apuraha on määrältään 3000 €. Rahaston apuraha on osoitettu kaikille Ornamo ry:n keramiikkataiteilijoille.

 

Hakuaika päättyi 30.4.2020 klo 15:00. Tarkemmat tiedot: ks. apurahailmoitus alla.

Apurahailmoitus 2020

Selvitys apurahan käytöstä