Apurahat ja palkinnot

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Ornamo-Säätiö jakaa työskentelyapurahoja, stipendejä ja tunnustuspalkintoja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n jäsenille. Apurahapäätöksissä vaalitaan säätiön hallussa olevien rahastojen ja testamenttien taustalla olevien taiteilijoiden ja muotoilijoiden arvoja ja henkistä pääomaa.
 
Päätös apurahojen jakamisesta tehdään vuosittain kulloisenkin taloudellisen tilanteen mukaan. Johtavat alan ammattilaiset Ornamossa tekevät päätökset stipendien saajista.