Lahjoitukset

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Ornamo-säätiön omaisuus koostuu lahjoituksista ja testamenteista saaduista varoista. Lahjoitusten ja testamenttien kautta saatujen varojen hoidon perusta on näiden reaaliarvojen säilyminen, ellei lahjoittajataho toisin määrää.
 

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia. Yksityishenkilöiden tekemistä lahjoituksista tai testamenttilahjoituksista voidaan muodostaa nimikkorahastoja. Nimikkorahastojen perustaminen ja niiden muoto noudattaa tarkalleen lahjoittajatahon toivomuksia. Säätiön hallinnoimista nimikkorahastoista apurahojen jako tapahtuu kyseisten rahastojen sääntöjen mukaisesti.
 

Yritysten säätiölle tekemät lahjoitukset ovat lahjoittajan verotuksessa vähennyskelpoisia, alarajan ollessa 850 euroa ja ylärajan 50.000 euroa. Tästä on säädetty tuloverolain 57§:ssä.
 

Lisätietoja lahjoittamisesta antaa säätiön asiamies Iiris Adenius, puhelin 043 2112 723, sähköposti saatio(at)ornamo.fi