Rahastot

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Ornamo-säätiön omistukseen kuuluu merkittäviä muotoilualan testamentteja ja rahastoja. Säätiön  tehtävänä on vaalia rahastojen taustalla olevien taiteilijoiden ja muotoilijoiden henkistä ja rahallista pääomaa, sekä jakaa rahastoiden tuotosta työskentelyapurahoja, stipendejä ja tunnustuspalkintoja Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n jäsenille. Päätös rahastoista myönnettävien apurahojen ja palkintojen jakamisesta tehdään vuosittain kulloisenkin taloudellisen tilanteen mukaan.