Varainhoito

Huomaa, avaa uuteen ikkunaan PDFTulostaSähköposti

Ornamo-säätiön varojen sijoitustoiminnan lähtökohtana on omaisuuden reaaliarvon säilyminen. Säätiön tehtävänä on huolehtia hallussaan olevista varoista tuottavalla sijoitustoiminnalla. Säätion sijoituskohteita ovat suorat pörssiosakesijoitukset, korkosijoitukset sekä muut tavanomaiset sijoitusinstrumentit.
 

Säätiön varoja hoitaa Front Capital Oy