Lahjoitukset

Ornamo-säätiön omaisuus koostuu lahjoituksista ja testamenteista saaduista varoista. Lahjoitusten ja testamenttien kautta saatujen varojen hoidon perusta on näiden reaaliarvojen säilyminen ellei lahjoittajataho toisin määrää.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia. Säätiön hallinnoimista nimikkorahastoista apurahojen jako tapahtuu kyseisten rahastojen sääntöjen mukaisesti.

Yksityishenkilöiden tekemistä lahjoituksista tai testamenttilahjoituksista voidaan muodostaa nimikkorahastoja.

Ornamo-säätiö tekee yhteistyötä myös muiden järjestöjen ja säätiöiden kanssa. Vuonna 2018 jaettavien apurahojen tavoitteena on tukea ja tuoda esiin muotoilijoiden ja taiteilijoiden panos osana vastuullista yhteiskuntaa: taloutta, ympäristöä ja ihmisoikeuksia.

Lisätietoja lahjoittamisesta antaa säätiön asiamies Jussi Ilvonen, puh. 043 2112 723 saatio(at)ornamo.fi