Ornamo stiftelse sr

Ornamo stiftelse sr bildades år 1994. Stiftelsens syfte är att stödja och främja Ornamo rf:s medlemmar arbete i området för planering av närmiljön, konsthantverk, industriell formgivning, inredningsarkitektur, kläddesign och textilkonst i Finland samt att göra resultaten av detta arbete välkända.

Läs mer om Ornamo stiftelse sr

Apurahat2019B

Stipendier

I år stöder Ornamo stiftelse ansvarsfull design och konstbidrag tilldelades initiativ som främjar värdefullt liv. Design och konst spelar en viktig roll för att uppnå en bättre vardag för människor. Det finns flera applikationer för att hantera olika sociala utmaningar som varierar från kampen mot klimatförändringar till den påverkan som den åldrande befolkningen har på samhälle.

Informationen om stipendier för 2020 kommer att publiceras i januari.

 

Rahastot

Fonder

Ornamostiftelsen äger betydande testamenten och fonder i formgivningsbranschen. Stiftelsens uppgift är att förvalta det andliga och ekonomiska arvet av de konstnärer och formgivare som står bakom fonderna samt att dela ut stipendier och priser av fondernas avkastning till Ornamo rf:s medlemmar. Beslut om de stipendier och priser som delas ut fattas utifrån den ekonomiska situationen.

Läs mer om fonderna

Lahjoitukset

Donationer

Ornamostiftelsens uppgift är att sköta om de medel som stiftelsen innehar genom placeringsverksamhet som ger avkastning. Ornamostiftelsen tar emot donationer och testamenten och genomför samarbetsprojekt för att kunna verka i enlighet med sitt syfte. Den grundläggande principen vid förvaltningen av de tillgångar som erhållits genom donationer och testamenten är att tillgångarnas realvärde bevaras om inte donatorn bestämt om annat.

Donera