Donationer

Ornamostiftelsens egendom består av medel som erhållits genom donationer och testamenten. Den grundläggande principen vid förvaltningen av de tillgångar som erhållits genom donationer och testamenten är att tillgångarnas realvärde bevaras om inte donatorn bestämt om annat.

Stiftelsen har rätt att ta emot donationer. Utdelningen av stipendier av de namngivna fonder som stiftelsen förvaltar sker i enlighet med reglerna för fonderna i fråga.

Av donationer eller testamentsdonationer av privatpersoner kan bildas namngivna fonder.

Ornamostiftelsen samarbetar också med andra organisationer och stiftelser. Målet med de stipendier som delas ut år 2018 är att stödja och lyfta fram formgivarnas och konstnärernas roll som en del av det ansvarsfulla samhället, dvs. på deras insatser för att främja ekonomin, miljön och de mänskliga rättigheterna.

Mer information: ombudsman Petra Ilonen, tfn 046 878 2572, saatio(at)ornamo.fi