Lahjoitukset

Ornamo-säätiön omaisuus koostuu lahjoituksista ja testamenteista saaduista varoista. Lahjoitusten ja testamenttien kautta saatujen varojen hoidon perusta on näiden reaaliarvojen säilyminen ellei lahjoittajataho toisin määrää.

Säätiön hallinnoimista nimikkorahastoista apurahojen jako tapahtuu kyseisten rahastojen sääntöjen mukaisesti.

Yksityishenkilöiden tekemistä lahjoituksista tai testamenttilahjoituksista voidaan muodostaa nimikkorahastoja.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia.  Ornamo-säätiö sr on Verohallinnon päätöksen 13.08.2018 mukaisesti nimetty verovähennyskelpoisen rahalahjoituksen saajaksi vuosiksi 2018-2022. Lahjoituksen antava yhteisö saa vähentää veronalaisesta tulostaan säätiölle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen vuosina 2018-2022 (tuloverolaki 57§, 1 momentin 2 kohta).

Ornamo-säätiö tekee yhteistyötä myös muiden järjestöjen ja säätiöiden kanssa. Vuonna 2018 jaettavien apurahojen tavoitteena on tukea ja tuoda esiin muotoilijoiden ja taiteilijoiden panos osana vastuullista yhteiskuntaa: taloutta, ympäristöä ja ihmisoikeuksia.

Lisätietoja lahjoittamisesta antaa säätiön asiamies Iiris Adenius, puh. +358 43 2112 723 saatio(at)ornamo.fi