Ornamo stiftelse sr

Ornamostiftelsens syfte är att stödja design av konstindustriella och industriella produkter och människans närmiljö i vårt land samt att främja den höga nivån inom konsthantverk, industriella design, inredningsarkitektur, kläddesign och textilkonst i Finland och att göra dem kända internationellt.

Ornamostiftelsen äger flera betydande fonder och testamenten i designbranschen. Av deras avkastning delar stiftelsen årligen ut stipendier och priser till designer, planerare och konstnärer. Stiftelsen tar emot donationer och testamenten för att kunna verka i enlighet med sitt syfte. Ornamo stiftelse sr bildades år 1994.

Kapitalförvaltning

Ornamostiftelsens medel placeras i enlighet med principen om att tillgångarnas realvärde bevaras och att placeringsverksamheten är ansvarsfull. Stiftelsens uppgift är att förvalta de medel som stiftelsen besitter genom placeringsverksamhet med god avkastning. Stiftelsen placerar i aktier, ränteinstrument och andra sedvanliga placeringsinstrument.

Stiftelsens kapital förvaltas av Mandatum Life.

Styrelsen

Stiftelsen representeras och dess ärenden sköts av en styrelse som består av sex personer som utses av Ornamo rf . Minst två av styrelsens medlemmar ska komma utanför Ornamo rf:s medlemskår, och de ska ha expertis inom finansiering, lagstiftning eller näringsliv. Styrelsens medlemmar väljs för tre år i sänder. Styrelsen väljer en ordförande och vice ordförande bland sina medlemmar. Valet sker på årsmötet och gäller ett år i sänder.

Ornamo stiftelse rs:s styrelse 2023

Elina Helenius (TEXO), President of the Board
Heikki Telivuo (SIO), Vice President of the Board
Risto Granlund (TKO)
Tatu Hemmo
Tiia Matikainen (Taiteilijat O)
Hilma-Karoliina Rozell

Ombud: Petra Ilonen +358 46 878 2572 saatio(at)ornamo.fi

Klicka här för att gå till Ornamo rf:s webbplats.