Fonder

Stiftelsen besitter flera olika testamenten och utifrån dem har bildats olika fonder. Fonderna har kommit till stiftelsen via Industrikonstförbundet Ornamo rf då Ornamo stiftelse sr bildades eller via Ornamos medlemsorganisationer, eller så har de bildats med donationsmedel som riktats direkt till stiftelsen.

För närvarande har stiftelsen fonder som tillhör olika kategorier. I enlighet med den gällande stiftelse- och bokföringslagen har fonderna klassificerats som allmänna fonden och fonder med egen täckning. Stiftelsen har också en bunden fond.

Ornamostiftelsens allmänna fond består av donationer av Alva Bergroth, Arttu Brummer, Eeva Renvall, Marja Suna, Lena Strömberg, Hannu Kähönen, Ilmari Tapiovaara, H.J. och Irmeli Viherjuuri, Anna-Liisa Wiikeri samt Gerda och Salomo Wuorio.

Fonder med egen täckning, dvs. tillgångar som någon överlåtit till någon annan för att användas för ett bestämt ändamål och som förvaltas separat från mottagarens övriga medel, är Eva och Maija Taimis fond, Mirja Tissaris fond och Kaarina Ahos fond.

Kaj Francks fond är en bunden fond som anvisats för ett bestämt ändamål. Användningen av dess kapital eller avkastningen av dess kapital begränsas av särskilda förordnanden.