Stipendier

Ornamostiftelsen delar ut stipendier och priser till Ornamo rf:s medlemmar. Besluten om stipendierna genomför det andliga arvet hos de konstnärer och formgivare som står bakom fonderna och testamenten i stiftelsens besittning.

Beslut om utdelning av stipendierna fattas årligen utifrån det rådande ekonomiska läget. Ornamo rf:s stipendiekommitté, som består av ledande experter i branschen, lämnar en framställan om dem som ska få stipendier till stiftelsens styrelse.

Alla medlemmar i Ornamo rf kan ansöka om stipendier från Ornamostiftelsen. Man kan ansöka om stipendium för utveckling av sitt eget arbete, ett projekt eller en produkt. Den sökande behöver inte i sin ansökan nämna från vilken fond han eller hon söker stipendium.

ANSÖKNINGEN 2024