Stipendier

Ornamostiftelsen delar ut stipendier och priser till Ornamo rf:s medlemmar. Besluten om stipendierna genomför det andliga arvet hos de konstnärer och formgivare som står bakom fonderna och testamenten i stiftelsens besittning.

Beslut om utdelning av stipendierna fattas årligen utifrån det rådande ekonomiska läget. Ornamo rf:s stipendiekommitté, som består av ledande experter i branschen, lämnar en framställan om dem som ska få stipendier till stiftelsens styrelse.

Alla medlemmar i Ornamo rf kan ansöka om stipendier från Ornamostiftelsen. Man kan ansöka om stipendium för utveckling av sitt eget arbete, ett projekt eller en produkt. Den sökande behöver inte i sin ansökan nämna från vilken fond han eller hon söker stipendium.

Stipendier 2020

Ornamo stiftelsens bidrag för 2020 har tilldelats för fyra projekt som stärker och främjar designers yrkesetik och professionalism.

• Muoto2: Utveckling av designer samarbete / 3000€ från Allmänna Fonden

• Hanna-Kaisa Korolainen: Elvis, Niki och idoler / 2500€ från Eva och Maija Taimis Fond

• Raija Jokinen: Asia-Europe 5 -utställning / 2500€ från Mirja Tissaris Fond

• Laura Kärki: Utveckling av 3D-printning av keramik / 3000€ från Kaarina Ahos Fond