Allmänna fonden

Ornamostiftelsens allmänna fond består av donationer av Alva Bergroth, Arttu Brummer, Eeva Renvall, Marja Suna, Lena Strömberg, Hannu Kähönen, Ilmari Tapiovaara, H.J. och Irmeli Viherjuuri, Anna-Liisa Wiikeri samt Gerda och Salomo Wuorio.

Arttu Brummers fond

Foto: Design Museum.

Karl Artur Brummer, dvs. Kaarle Arttu Brummer-Korvenkontio, föddes den 10 maj 1891 i Tavastehus. Formgivaren Brummer var en central gestalt inom konstindustrin i Finland. Han arbetade som Konstindustriella centralskolans lärare och från år 1944 som dess konstnärliga direktör.

Efter att Brummer fått examen som möbelplanerare år 1913 grundade han en egen designbyrå. Han undervisade i Centralskolan för konstflit i allmän komposition, möbelkomposition och formlära. Dessutom var han intresserad av heraldik, som han också undervisade i.

Arttu Brummer var en aktiv skribent och kritiker. Brummer var en representant för den konservativa motsatsen till 1930-talets funktionalism, som till exempel Alvar Aalto företrädde. Brummers stil placerades i terrängen mellan art déco och 1920-talets klassicism. Brummer planerade inredningshelheter bland annat till riksdagshuset och till den nya sidan i Helsingfors universitets huvudbyggnad. Han designade också unika glasföremål.

Brummer var gift två gånger, med textilkonstnären Eva Anttila åren 1923-1925 och med textilkonstnären Eva Ester Martio åren 1926-1951. Han fick ett barn, medicine och kirurgie doktor, docent och professor Markus Aron Kristian (f. 1931).

Stipendier utdelas av avkastningen av Brummers förmögenhet via Ornamostiftelsens allmänna fond.

Källa: Arttu Brummer – Taideteollisuuden tulisielu (förf. Jarno Peltonen, red. Marianne Aav).

Hannu Kähönens fond

Hannu Kähönen (1948-) fick examen som industriell formgivare vid Industriella högskolan år 1975. Han har sedermera verkat som lärare vid högskolan. År 1981 grundade Kähönen designbyrån Creadesign Oy, som också har uppnått internationell erkänsla. Kähönen närmar sig formgivningen på ett helhetsmässigt och mycket praktiknära sätt, som präglas av respekt för naturen och användaren.

Kähönens designarbeten har tillverkats av framstående finländska och utländska företag, såsom Abloy, Suunto, Martela, Tulikivi, Bombardier och Siemens. Creadesign har designat flera objekt för Helsingfors stad, till exempel en låggolvsspårvagn och skräpkorgar.

Hannu Kähönen har beviljats många betydande priser och utmärkelser: Årets industriella formgivare 1992, Pro Finlandia 2001, Konstnärsprofessor 2006, Statspriset för konstindustri (två gånger), Baden-Wurttembergs designpris 2005, IF-designpriset 2007 och Kaj Franck-designpriset 2009. Creadesign Oy beviljades Ornamos klot år 2011.

Hannu Kähönens fond är en del av Ornamostiftelsens allmänna fond. Från fonden kan beviljas stipendier för Ornamo rf:s medlemmars projekt som betonar miljövänlig design.

Gerda och Salomo Wuorios fond

Foto: Foundation of Salomo ja Gerda Wuorio

Salomo Backberg föddes den 28 augusti 1857 i Hausjärvi södra Tavastland. I 12 års ålder färdades han till Helsingfors för att tjäna sitt uppehälle. Den unge mannen inledde sin karriär som målare hos målarmästare Kyrklund. Han avancerade till målargesäll, studerade i Stockholm och arbetade i Stockholm och Åbo.

Salomo Wuorio grundade sin egen rörelse i Helsingfors i januari 1890 medan han arbetade med måleriarbeten på Riksarkivet. På 1890-talet utvecklades S. Wuorios affär till det ledande måleriföretaget i Helsingfors och hela Finland.

Salomo Wuorio gifte sig den 19 maj 1896 med Gerda Maria Länghjelm. De fick tre barn; en dotter och två söner.

Salomo Wuorio var en betydelsefull person i Helsingfors i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Han hade ett nära förhållande till många bildkonstnärer och arkitekter och han gjorde flera donationer till Finlands konstliv. S. Wuorios måleri samarbetade mycket med den tidens inflytelserika konstnärer och planerare. Salomo Wuorio var en betydande understödjare av konst och kultur som inte ville framhäva sig själv. Fram till år 1932 hade han utsetts till hedersmedlem i Finlands målararbetsgivares förbund och dess avdelning i Helsingfors, Finlands Byggmästarförbund, Industrikonstförbundet Ornamo, Finlands bildkonstnärer och Konstflitföreningen i Finland.

Stipendier utdelas av avkastningen av Wuorios förmögenhet via Ornamostiftelsens allmänna fond.

Källa: Gerda och Salomo Wuorios fond.