Ornamo stiftelsen 30 år 2024 – fördomsfria NY STARTER

Design är problemlösning och att skapa och konkretisera nya idéer, lösningsmodeller och alternativ. Har du identifierat en brist, ett problem eller ett utvecklingsområde som du tror att du kan hitta en lösning eller förbättring på, behöver du möjlighet att bryta dig loss från ditt dagliga arbete och möjlighet att fördjupa och utveckla din idé ytterligare, vill du testa dina förmågor med en ny teknik eller material…

I stipendieutdelningen för stiftelsens 30-årsjubileum 2024 delas 30 000 euro ut till NY STARTER.

Ornamo stiftelsen vill uppmuntra formgivare och konstnärer i Ornamo att undersöka och testa funktionaliteten hos sina designidéer genom att bevilja tio Ornamo medlemmar ett stipendium på 3 000 euro. Syftet med understöden är att ge stipendiaterna tid och pengar att fokusera på ett fördomsfritt förhållningssätt till nya visioner och idéer samt försök och utveckling.

I stipendiet 2024 är de sökande inte ute efter färdiga produkter, projekt eller lösningar, utan bidraget är en språngbräda som uppmuntrar dem att föreställa sig, undersöka, experimentera och testa sina idéers funktionalitet och möjligheter med hjälp av bidraget. Om du har en bra idé som du vill föra vidare, men som du ännu inte har hittat tillräckligt med tid och finansieringsresurser för, är det nu ett utmärkt tillfälle att göra det med Ornamo stiftelsens stipendium.

Du kan ansöka om stipendium med Ornamo stiftelsens elektroniska ansökningsblankett (FI). Ansökningstiden går ut till 1.8.2024.

I ansökan presenteras en ”forskningsidé” om vilken typ av NY START den sökande vill forska om, utveckla och experimentera med stipendiet, samt en idé om hur forskningen kommer att främja den sökandes professionella utveckling och tillväxt.

Bidragen kommer att delas ut enligt följande:

Allmänna fonden 6 st. 3 000 €
Understöd kan sökas av alla medlemmar i Ornamon ry

S:t Karins Ahos fond 3 000 €
Fondens bidrag är avsett för Ornamo rf:s keramikkonstnärer

Eva och Maija Taimis fond 2 x 3 000 €
Eva Taimis stipendium delas ut till medlemmar i Textilkonstnärer TEXO ry
Maija Taimis stipendium riktar sig till medlemmarna i Sisustusarkkitehdit SIO ry

Mirja Tissars fond 3 000 €
Stipendiet är avsett för medlemmar i Textilkonstnärer TEXO rf

Stipendiaterna är skyldiga att tillhandahålla bevis på användningen av bidraget och dokumentation av sin process. En skriftlig redogörelse för processen och illustrerade exempel på processen och resultaten ska lämnas in till stiftelsen senast 30.5.2025. En högklassig sammanställning av NY START-projekten som genomförts med hjälp av stipendiet kommer att publiceras, som kommer att presenteras och vara öppet tillgänglig på Ornamos och Ornamostiftelsens kanaler.

Syftet med den öppna och publika sammanställningen UUSIA ALKUJA är att stimulera till diskussion, intresse och dialog om de nystarter som har uppstått och deras potential att utvecklas till en färdig designprodukt, tjänstekoncept eller konst. Och i bästa fall, hitta en motiverad partner eller partner för att ta processen och dess resultat framåt – mot NY START.

Stipendiaterna bör notera att det krävs öppenhet för att presentera sin idé offentligt på det sätt som nämns ovan för att få ett stipendium.

ANSÖKNING (FI)