Apurahahaku

 

Apurahat

Ornamo-säätiö 30 vuotta 2024 – ennakkoluulottomasti kohti UUSIA ALKUJA 

Muotoilu on ongelmanratkaisua sekä uusien ajatusten, ratkaisumallien ja vaihtoehtojen luomista ja konkretisoimista. Oletko havainnut epäkohdan, ongelman tai kehityskohteen, johon uskot löytäväsi ratkaisun tai parannuksen, tarvitsetko mahdollisuuden irtautua arkityöstäsi ja mahdollisuuden syventyä ja kehittää ideaasi eteenpäin, haluatko testata kykyjäsi uuden tekniikan tai materiaalin parissa… 

Säätiön juhlavuoden 2024 apurahajaossa jaetaan 30 000 euroa UUSILLE ALUILLE.

Ornamo-säätiö haluaa kannustaa ornamolaisia muotoilijoita ja taiteilijoita tutkimaan ja testaamaan muotoilullisten ajatustensa ja ideoidensa toimivuutta myöntämällä kymmenelle ornamolaiselle 3 000 euron apurahan. Apurahojen tarkoitus on mahdollistaa apurahansaajille aikaa ja rahaa paneutua uusien visioiden ja ideoiden ennakkoluulottomaan lähestymiseen sekä kokeiluihin ja kehittämiseen. 

Vuoden 2024 apurahajaossa hakijoilta ei tavoitella valmiita tuotteita, projekteja tai ratkaisuja, vaan apuraha on ponnahduslauta, jolla kannustetaan visioimaan, tutkimaan, kokeilemaan ja testaamaan ideoidensa toimivuutta ja mahdollisuuksia apurahan turvin. Jos sinulla on hyvä idea, jota haluat viedä eteenpäin, mutta jolle et ole vielä löytänyt riittävää aika- ja rahoitusresurssia, niin nyt siihen on oiva mahdollisuus Ornamo-säätiön juhlavuoden apurahan myötä. 

UUSIA ALKUJA apurahaa haetaan Ornamo-säätiön sähköisellä hakulomakkeella. Haku on auki 1.8.2024 asti. 

Hakemuksessa esitellään “tutkimusidea” siitä millaisia UUSIA ALKUJA hakija haluaa apurahan turvin tutkia, kehittää ja kokeilla, sekä ajatus siitä miten tutkimus tulee edistämään hakijan ammatillista kehitystä ja kasvua.   

Apurahat jaetaan seuraavasti: 

Yleisrahasto 6 kpl 3 000 € 
Apurahaa voivat hakea kaikki Ornamon ry:n jäsenet 

Kaarina Ahon rahasto 3 000 € 
Rahaston apuraha on osoitettu Ornamo ry:n keramiikkataiteilijoille 

Eva ja Maija Taimin rahasto 2 x 3 000 €
Eva Taimin apuraha on osoitettu Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille
Maija Taimin apuraha on osoitettu Sisustusarkkitehdit SIO ry:n jäsenille 

Mirja Tissarin rahasto 3 000 € 
Apuraha on osoitettu Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenille 

Apurahansaajalta edellytetään selvitystä apurahan käytöstä ja prosessinsa dokumentointia. Kirjallinen selvitys prosessin kulusta ja kuvalliset esimerkit prosessista ja tuloksista pitää toimittaa säätiölle 30.5.2025 mennessä. Apurahan turvin tehdyistä UUSIA ALKUJA projekteista tullaan julkaisemaan laadukas kooste, jota tullaan esittelemään ja joka on avoimesti nähtävillä Ornamon ja Ornamo-säätiön kanavissa.  

Avoimen ja julkisen UUSIA ALKUJA koosteen tavoite on herättää keskustelua, kiinnostusta ja vuoropuhelua syntyneistä uusista aluista ja niiden mahdollisuuksista kehittyä valmiiksi muotoilutuotteeksi, palvelukonseptiksi tai taiteeksi. Ja parhaassa tapauksessa löytää motivoitunut yhteistyötaho tai -kumppani tarttumaan prosessiin ja sen tuloksiin ja saattamaan niitä eteenpäin – kohti UUSIA ALKUJA. 

Apurahansaajien tulee huomioida, että apurahan vastaanottaminen edellyttää avoimuutta esitellä ideaansa julkisesti yllä mainitulla tavalla. 

HAKULOMAKE

Apurahan saajien tulee tehdä kirjallinen selvitys apurahan käytöstä viimeistään vuoden kuluttua apurahan vastaanottamisesta. Selvitys lähetetään sähköpostitse osoitteeseen saatio@ornamo.fi.

Lisätietoa Ornamo-säätiön rahastoista löydät alla olevista linkeistä:

Yleisrahasto

Eva ja Maija Taimin rahasto

Mirja Tissarin rahasto

Kaarina Ahon rahasto