Ornamo stiftelse sr

Ornamo stiftelse sr bildades år 1994. Stiftelsens syfte är att stödja och främja Ornamo rf:s medlemmar arbete i området för planering av närmiljön, konsthantverk, industriell formgivning, inredningsarkitektur, kläddesign och textilkonst i Finland samt att göra resultaten av detta arbete välkända.

Läs mer om Ornamo stiftelse sr

Apurahahaku

Stipendier

Ansökningsförfarandet för Ornamostiftelsens stipendier för år 2018 har inletts! Temat för stipendierna år 2018 år ansvar. Målet med de stipendier som delas ut år 2018 är att stödja och lyfta fram formgivarnas och konstnärernas roll som en del av det ansvarsfulla samhället, dvs. på deras insatser för att främja ekonomin, miljön och de mänskliga rättigheterna.

Ansök om ett stipendium

Rahastot

Fonder

Ornamostiftelsen äger betydande testamenten och fonder i formgivningsbranschen. Stiftelsens uppgift är att förvalta det andliga och ekonomiska arvet av de konstnärer och formgivare som står bakom fonderna samt att dela ut stipendier och priser av fondernas avkastning till Ornamo rf:s medlemmar. Beslut om de stipendier och priser som delas ut fattas utifrån den ekonomiska situationen.

Läs mer om fonderna

Lahjoitukset

Donationer

Ornamostiftelsens uppgift är att sköta om de medel som stiftelsen innehar genom placeringsverksamhet som ger avkastning. Ornamostiftelsen tar emot donationer och testamenten och genomför samarbetsprojekt för att kunna verka i enlighet med sitt syfte. Den grundläggande principen vid förvaltningen av de tillgångar som erhållits genom donationer och testamenten är att tillgångarnas realvärde bevaras om inte donatorn bestämt om annat.

Donera