Ornamo-säätiö sr

Ornamo-säätiö on perustettu vuonna 1994. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Ornamo ry:n jäsenten työtä suomalaisen lähiympäristön suunnittelun, taidekäsityön, teollisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, vaatetussuunnittelun ja tekstiilitaiteen kentässä ja tehdä niiden saavutukset laajalti tunnetuksi.

Tutustu Ornamo-säätiöön

saatio2 2

Apurahat

Ornamo-säätiön haettavia apurahoja on tuttuun tapaan useita. Ornamolaisten lisäksi kohdennettuja hakuja on tarjolla myös TEXO:n ja SIO:n jäsenille. Yksi apurahoista kohdennetaan ekologiseen muotoiluprojektiin, jonka valitsee teollinen muotoilija Hannu Kähönen. Ornamo-säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Ornamo ry:n jäsenten työtä monialaisen muotoilun kentällä. Yhteensä jaossa on 18 000 € Ornamon jäsenille. Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella.

Apurahat 2023

Rahastot_4

Rahastot

Ornamo-säätiön omistukseen kuuluu merkittäviä muotoilualan testamentteja ja rahastoja. Säätiön  tehtävänä on vaalia rahastojen taustalla olevien taiteilijoiden ja muotoilijoiden henkistä ja rahallista pääomaa sekä jakaa rahastoiden tuotosta apurahoja ja tunnustuspalkintoja  Ornamo ry:n jäsenille. Päätös rahastoista myönnettävien apurahojen ja palkintojen jakamisesta tehdään taloudellisen tilanteen mukaan.

Tutustu rahastoihin

saatiolle

Lahjoitukset

Ornamo-säätiön tehtävänä on huolehtia hallussaan olevista varoista tuottavalla sijoitustoiminnalla. Ornamo-säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toteuttaa yhteistyöhankkeita voidakseen toimia tarkoituksensa mukaisesti. Lahjoitusten ja testamenttien kautta saatujen varojen hoidon perusta on näiden reaaliarvon säilyminen, ellei lahjoittajataho toisin määrää.

Lahjoita