Rahastot

Säätiön hallussa on useita eri testamentteja ja niiden kautta on perustettu erillisiä rahastoja. Rahastot ovat tulleet säätiölle joko Ornamo ry:n kautta säätiötä perustettaessa, Ornamon jäsenjärjestöjen kautta tai ne on perustettu säätiölle suoraan osoitetuista lahjoitusvaroista.

Säätiöllä on tällä hetkellä eri ryhmiin kuuluvia rahastoja, jotka on luokiteltu voimassaolevan säätiö- ja kirjanpitolain mukaisesti yleisrahastoksi, omakatteisiksi rahastoiksi ja yhdeksi sidotuksi rahastoksi.

Ornamo-säätiön yleisrahasto muodostuu lahjoituksista, joita ovat antaneet Alva Bergroth, Arttu Brummer, Eeva Renvall, Marja Suna, Lena Strömberg, Hannu Kähönen, Ilmari Tapiovaara, H.J. ja Irmeli Viherjuuri, Anna-Liisa Wiikeri ja Gerda ja Salomo Wuorio.

Omakatteisia rahastoja eli on varallisuutta, jonka joku on luovuttanut toiselle käytettäväksi määrättyyn tarkoitukseen ja hoidettavaksi erillään saajan muista varoista ovat säätiön rahastoista  Eva ja Maija Taimin rahasto, Mirja Tissarin rahasto ja Kaarina Ahon rahasto.

Kaj Franckin rahasto on määrätarkoitukseen osoitettu sidottu rahasto, jonka pääoman tai pääoman tuoton käytöstä on voimassa rajoittavia erityismääräyksiä.