Ornamo-säätiö sr

Ornamo-säätiön tarkoituksena on tukea maamme taideteollisten ja teollisten tuotteiden sekä ihmisen lähiympäristön suunnittelua ja edistää toimia suomalaisen taidekäsityön, teollisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, vaatetussuunnittelun ja tekstiilitaiteen korkean tason vaalimiseksi valtakunnallisesti ja tunnetuksi tekemiseksi kansainvälisesti.

Ornamo-säätiön omistukseen kuuluu useita merkittäviä muotoilualan rahastoja ja testamentteja, joiden tuotosta säätiö jakaa vuosittain apurahoja ja tunnustuspalkintoja muotoilijoille, suunnittelijoille ja taiteilijoille. Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja voidakseen toimia tarkoituksensa mukaisesti. Ornamo-säätiö on perustettu vuonna 1994.

Varainhoito

Ornamo-säätiön varojen sijoitustoiminnan lähtökohtana on omaisuuden reaaliarvon säilyminen ja vastuullinen sijoittaminen. Säätiön tehtävänä on huolehtia hallussaan olevista varoista tuottavalla sijoitustoiminnalla. Säätiön sijoituskohteita ovat suorat pörssiosakesijoitukset, korkosijoitukset sekä muut tavanomaiset sijoitusinstrumentit.

Säätiön varoja hoitaa Mandatum Asset Management.

Hallitus

Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kuusi henkilöä, jotka Ornamo ry nimeää. Hallituksen jäsenistä vähintään kahden on oltava  Ornamo ry:n jäsenistön ulkopuolisia henkilöitä, joilla on rahoitusalan, lainsäädännön tai elinkeinoelämän asiantuntemusta. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa.

Ornamo-säätiön hallitus  2023

Elina Helenius (TEXO), puheenjohtaja
Heikki Telivuo (SIO), varapuheenjohtaja
Risto Granlund (TKO)
Tatu Hemmo
Tiia Matikainen (Taiteilijat O)
Hilma-Karoliina Rozell

Asiamies:
Petra Ilonen
saatio(at)ornamo.fi +358 46 878 2572.

Ornamo ry:n sivulle pääset tästä.

 

Ornamo-säätiön tietosuojaseloste