Ornamo-säätiö sr

Ornamo-säätiö on perustettu vuonna 1994. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Ornamo ry:n jäsenten työtä suomalaisen lähiympäristön suunnittelun, taidekäsityön, teollisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, vaatetussuunnittelun ja tekstiilitaiteen kentässä ja tehdä niiden saavutukset laajalti tunnetuksi.

Tutustu Ornamo-säätiöön

Apurahat2019B

Apurahat

Ornamo-säätiön tämän vuoden apurahahaku on päättynyt 30.4.2020 ja apurahansaajat julkaistaan syyskuussa. Vuonna 2020 apurahojen teemana oli tukea hankkeita, joissa painopiste on muotoilijan tai taiteilijan ammattietiikan ja oikeuksien vahvistamisessa ja edistämisessä. Hankkeiden toivottiin nostavan esiin muotoilijan tai taiteilijan ammattimaisen toiminnan ja edistävän ymmärrystä muotoilun tai taiteen asemasta julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Apurahat 2020

 

 

Rahastot

Rahastot

Ornamo-säätiön omistukseen kuuluu merkittäviä muotoilualan testamentteja ja rahastoja. Säätiön  tehtävänä on vaalia rahastojen taustalla olevien taiteilijoiden ja muotoilijoiden henkistä ja rahallista pääomaa sekä jakaa rahastoiden tuotosta apurahoja ja tunnustuspalkintoja  Ornamo ry:n jäsenille. Päätös rahastoista myönnettävien apurahojen ja palkintojen jakamisesta tehdään taloudellisen tilanteen mukaan.

Tutustu rahastoihin

Lahjoitukset

Lahjoitukset

Ornamo-säätiön tehtävänä on huolehtia hallussaan olevista varoista tuottavalla sijoitustoiminnalla. Ornamo-säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toteuttaa yhteistyöhankkeita voidakseen toimia tarkoituksensa mukaisesti. Lahjoitusten ja testamenttien kautta saatujen varojen hoidon perusta on näiden reaaliarvon säilyminen, ellei lahjoittajataho toisin määrää.

Lahjoita