Ornamo-säätiö sr

Ornamo-säätiö on perustettu vuonna 1994. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Ornamo ry:n jäsenten työtä suomalaisen lähiympäristön suunnittelun, taidekäsityön, teollisen muotoilun, sisustusarkkitehtuurin, vaatetussuunnittelun ja tekstiilitaiteen kentässä ja tehdä niiden saavutukset laajalti tunnetuksi.

Tutustu Ornamo-säätiöön

Apurahansaajat2018

Apurahat

Ornamo-säätiön vuoden 2018 apurahat: muotoilu ja taide tekee hyvää!

Vuonna 2018 apurahojen teemana on vastuullisuus. Vuonna 2018 jaettavien apurahojen tavoitteena on tukea ja tuoda esiin muotoilijoiden ja taiteilijoiden panos osana vastuullista yhteiskuntaa: taloutta, ympäristöä ja ihmisoikeuksia.

Hae apurahaa

Rahastot

Rahastot

Ornamo-säätiön omistukseen kuuluu merkittäviä muotoilualan testamentteja ja rahastoja. Säätiön  tehtävänä on vaalia rahastojen taustalla olevien taiteilijoiden ja muotoilijoiden henkistä ja rahallista pääomaa sekä jakaa rahastoiden tuotosta apurahoja ja tunnustuspalkintoja  Ornamo ry:n jäsenille. Päätös rahastoista myönnettävien apurahojen ja palkintojen jakamisesta tehdään taloudellisen tilanteen mukaan.

Tutustu rahastoihin

Lahjoitukset

Lahjoitukset

Ornamo-säätiön tehtävänä on huolehtia hallussaan olevista varoista tuottavalla sijoitustoiminnalla. Ornamo-säätiö ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toteuttaa yhteistyöhankkeita voidakseen toimia tarkoituksensa mukaisesti. Lahjoitusten ja testamenttien kautta saatujen varojen hoidon perusta on näiden reaaliarvon säilyminen, ellei lahjoittajataho toisin määrää.

Lahjoita