Apurahat

Ornamo-säätiö jakaa apurahoja ja palkintoja Ornamo ry:n jäsenille. Apurahapäätöksissä toteutetaan säätiön hallussa olevien rahastojen ja testamenttien taustalla olevien taiteilijoiden ja muotoilijoiden henkistä pääomaa.

Päätös apurahojen jakamisesta tehdään vuosittain kulloisenkin taloudellisen tilanteen mukaan. Johtavista alan ammattilaisista koottu  Ornamo ry:n stipenditoimikunta tekee säätiön hallitukselle esityksen apurahojen saajista.

Ornamo-säätiön apurahoja voivat hakea kaikki  Ornamo ry:n jäsenet. Apurahaa voi hakea oman työnsä, projektin tai tuotteen kehittämiseen. Hakijan ei tarvitse hakemuksessa mainita, mistä rahastosta apurahaa hakee.

Apurahahaku Myönnetyt apurahat ja palkinnot