Apurahat 2020

Ornamo-säätiön apurahat edistävät tänä vuonna vaikuttavaa muotoilua

Ornamo-säätiön vuoden 2020 apurahat on myönnetty neljälle hakijalle. Tänä vuonna tuettiin hankkeita, joissa vahvistetaan ja edistetään muotoilijan tai taiteilijan ammattietiikkaa sekä oikeuksia.

Oman työn ja palvelun kehittäminen, tuotteiden ja aineettoman arvon suojaaminen sekä paremmat sopimukset – muun muassa näitä muotoilijan työn osa-alueita Ornamo-säätiö halusi tukea tämän vuoden apurahapäätöksissä. Painopiste oli muotoilijan tai taiteilijan ammattietiikan sekä oikeuksien vahvistamisessa ja edistämisessä. Teemahaun tavoite on parantaa ymmärrystä muotoilun ja taiteen asemasta yhteiskunnan julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Ornamo-säätiö on yksi Suomen keskeisistä muotoilua ja taidetta tukevista säätiöistä, ja sen omistuksessa on useita merkittäviä muotoilualan rahastoja sekä testamentteja. Tänä vuonna jaettiin apurahoja yleisrahastosta ja Eva ja Maija Taimin, Mirja Tissarin sekä Kaarina Ahon rahastoista. Apurahojen yhteenlaskettu arvo oli tänä vuonna 11 000 euroa.

Tekstiilitaiteilijat TEXOn hallitus sekä Ornamon stipenditoimikunta arvioivat hakemukset ja antoivat ehdotuksensa Ornamo-säätiön hallitukselle, joka päätti apurahansaajat stipenditoimikunnan ehdotusten pohjalta. Stipenditoimikuntaan kuuluivat Elina Helenius, Reetta Hiltunen, Jouni Kivelä ja Tiina Tynkkynen.

Ornamo-säätiön apurahat saivat:
• Yleisrahasto 3 000 € / Muoto2: Muotoilijayhteistyön kehittäminen
• Eva ja Maija Taimi -rahaston apuraha 2 500 € / Hanna-Kaisa Korolainen: Elvis, Niki ja idolit
• Mirja Tissari -rahaston apuraha 2 500 € / Raija Jokinen: Asia-Europe 5 -näyttely
• Kaarina Aho -rahasto apuraha 3 000 € / Laura Kärki: 3D-keramiikkatulosteiden kehitystyö

Muoto2: Muotoilijayhteistyön kehittäminen

Yleisrahaston 3 000€:n apurahan saivat Kirsi Pasanen ja Mikko Kentta Muoto2-yrityksen muotoilijayhteistyön kehittämiseen ja ylläpitämiseen.
Kirsi Pasasen ja Mikko Kentan vuonna 2010 perustama kotimainen designyritys Muoto2 täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Muotoilussaan Kirsi ja Mikko painottavat kotimaisten materiaalien ja muotoiluperinteiden merkitystä. Mallistossa yhdistyvät innovatiivisuus, konstailemattomuus ja laadukkaat tuotantotavat.
”Huonekalumme ihastuttavat erilaisten materiaalien ja värien yhdistelmillä. Tuotteemme sopivat koteihin ja julkisiin tiloihin tuoden niihin tyylikkyyttä ja funktionaalisuutta. Mallistomme pitää sisällään erilaisia kodin huonekaluja ja sisustustuotteita. Haluamme, että asiakkaamme saavat käyttöönsä tuotteen, joka on kekseliäs, kaunis ja laadukas. Hyvä muotoilu ja viimeistelty jälki on toimintamme ydin. Ornamo-säätiön apuraha käytetään suoraan yrityksen ja nuorten muotoilijoiden yhteistyön ylläpitämiseen, tuotteiden esittelyyn ja kehittämiseen. Haluamme kehittää ja ylläpitää hyvin alkaneita suhteita nuoriin muotoilijoihin, olemme kotimainen valmistaja ja haluamme ylläpitää kotimaista tuotantoa, pitää oikeudet muotoilijoilla ja samalla tuoda tuotteet esille hyvien jälleenmyyjäketjujemme ansiosta”, apurahansaajat kertovat.

Stipenditoimikunta perusteli valintaa sillä, että 10-vuotias Muoto2 -yritys on mennyt eteenpäin määrätietoisesti pienin askelein. Apuraha mahdollistaa hyvin alkaneen nuorten muotoilijoiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittämisen ja ylläpitämisen ja sopii erinomaisesti Ornamo-säätiön vuoden apurahateemaan.

Hanna-Kaisa Korolainen: Elvis, Niki ja idolit

Eva ja Maija Taimin rahaston apurahan 2500 € Tekstiilitaiteilijat TEXOn jäsenelle sai Hanna-Kaisa Korolainen Elvis, Niki ja idolit -projektiin.
Hanna-Kaisa Korolainen toteuttaa uusia seinävaatteita vuonna 2017 aloittamaansa projektiin Elvis, Niki ja idolit. Silkkiset seinävaatteet kudotaan käsin jacquard–tekniikalla. Kutomisen jälkeen teokset väritetään mangatusseilla ja kuivapastelleilla. Alussa Korolaista kauhistutti lähteä ”pilaamaan” silkkiperhosten toukkien ja kehrääjien hartaudella ja ammattitaidolla valmistamaa japanilaista silkkilankaa. Siinä silkin kaunis kiilto peittyy tussin ja kuivapastellin alle. Tekniikka uudistaa kuitenkin kiinnostavalla tavalla vanhaa tekniikkaa; teoksillaan Korolainen haluaakin ylläpitää ja elävöittää vanhoja käsityötaitoja.
Kudoksissa esiintyvät Elvis Presleyn ja Niki de Saint Phallen kaltaiset kulttihahmot, musiikin ja taiteen ikoninomaiset kuninkaalliset, jotka jäivät molemmat jollakin tapaa omien imagojensa vangeiksi. Uusiin teoksiin valitaan uusia eri aikakausien ikoneja, jotka ovat jollain tapaa kokeneet saman julkisen ja yksityisen välisen ristiriidan. Taiteellisten kokeilujen inspiraationa toimii Andy Warhol. Digitaalinen jacquard–tekniikka toistaa melkein identtisesti alkuperäistä kuvaa, toisaalta värittäessään kankaan Korolainen tuo prosessiin vahvasti myös oman kädenjälkensä.

TEXO totesi perusteluissaan haluavansa osaltaan tukea Korolaisen vakuuttavaa työtä tekstiilitaiteen kentällä.

Raija Jokinen: Asia-Europe 5 -näyttely

Mirja Tissarin rahaston apurahan 2 500 € Tekstiilitaiteilijat TEXOn jäsenelle sai Raija Jokinen, Asia-Europe 5-näyttelyyn ja sen järjestämiseen osallistumiseen 2021 – 2022. Asia-Europe – näyttelykonseptin on kehittänyt v 2009 belgialainen Erny Piret ja Asia-Europe 1-4 -näyttelyt ovat olleet esillä mm. seuraavissa museoissa: Musée de la Tapisserie (Tournai, BE), Deutches Textilmuseet (Krefeld, DE), Central Museum of Textiles (Lodz, PL) sekä Museum Jean Lurçat and Contemporary Tapestry (Angers, FR). Viides näyttelykierros avataan Kouvolan taidemuseossa 2021, mistä se jatkaa Belgiaan, Saksaan ja Tanskaan.
Näyttelyt on koostettu vapaaehtoisten taiteilijoiden voimin ja AE5-työryhmässä toimivat taiteilijat Puolasta, Ranskasta, Belgiasta ja Suomesta. Näyttelynkonsepti korostaa nykytekstiilitaiteen kulttuurisia omaleimaisuuksia sekä kannustaa kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen yli rajojen, mikä on haastavaa koronan tuoman tilanteen takia, mutta myös tärkeää.
Hanke nostaa esiin tekstiiliin perustuvan taidemuodon, tekstiilitaiteilijan ammattimaisen toiminnan ja edistää ymmärrystä tekstiilitaiteen roolista ja toiminnan haasteellisuudesta. Näyttelyt ovat saaneet kasvavan joukon katsojia ja kiinnostus on herännyt ympäri maailmaa. AE-näyttelyt ovat alkaneet kerätä koko maailman laajuista verkostoa.

Tekstiilitaiteilijat TEXOn perustelujen mukaan kyseessä on mielenkiintoinen, kansainvälinen projekti, joka koskettaa laaja-alaisesti sekä yleisöä että alan ammattikuntaa. Hanke nostaa esiin tekstiilitaiteilijan ammattimaisen toiminnan ja edistää ymmärrystä tekstiilitaiteen asemasta, myös toiminnan haasteellisuudesta. Raija Jokisen mukanaolo kansainvälisessä työryhmässä edistää alan kulttuurista vaihtoa ja tekstiilitaiteen näkyvyyttä.

Laura Kärki: 3D-keramiikkatulosteiden kehitystyö

Kaarina Ahon rahaston apuraha on osoitettu keramiikkataiteilijoille. 3 000 €:n apurahan sai Laura Kärki 3D-keramiikkatulosteiden kehitystyöhön.
”Ornamon apurahan turvin kehittelen taiteellisia 3D-keramiikkatulosteprototyypejä, joiden kautta voin jatkaa työskentelyä tulevaisuudessa. Minulle on tärkeää yhdistää näkökulmat kestävästä kehityksestä ja 3D-keramiikkatulostuksen tuomista kestävän kehityksen ajattelutavoista taiteelliseen työhöni. Haluaisin soveltaa tätä tuhansia vuosia vanhaa perinnettä – taiteeni ja käytettyjen materiaalien kautta – tätä uutta tekniikkaa käyttäen. Minulle 3D-printtaustekniikka edustaa taiteen kehitystä digitaalisia menetelmiä kohti, joka tuli etualalle erityisesti korona-pandemian aikaisessa eristyksessä”, kertoo Kärki.

Perusteina apurahalle stipenditoimikunta piti sitä, että Laura Kärki tutkii kestävän muotoilun ratkaisuja ja pohtii ammattieettisiä kysymyksiä jotka liittyvät vakiintuneisiin työprosesseihin ja keramiikkaesineiden suunnitteluun ja valmistamiseen.

Vuoden 2021 apurahahaku julkistetaan tammikuussa.