Apurahat 2019

Ornamo-säätiö tukee tänä vuonna vastuullista muotoilua ja taidetta – apurahat jaettiin arvokasta elämää edistäville avauksille

 

 

Ornamo-säätiön vuoden 2019 apurahat on myönnetty kahdeksalle hakijalle. Päätöksissä painotettiin jo toista vuotta vastuullisuuden teemaa. Nyt myönnettyjen apurahojen tavoitteena on tukea ja tuoda esiin muotoilijoiden sekä taiteilijoiden panos arvokkaan elämän rakentamisessa.

Muotoiluosaamisella ja taiteella on merkittävä rooli tavoiteltaessa parempaa arkea ihmisille. Sovelluksia erilaisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen on paljon ja ne ulottuvat ilmastonmuutoksen torjumisesta väestön ikääntymisen vaikutuksiin yhteiskunnassa

Ornamo-säätiö on yksi Suomen keskeisistä muotoilua ja taidetta tukevista säätiöistä, ja sen omistuksessa on useita merkittäviä muotoilualan rahastoja sekä testamentteja. Ornamo-säätiö on perustettu vuonna 1994 tukemaan suomalaista muotoilua ja taidekäsityötä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Apurahat on suunnattu Ornamon jäsenille.

Yhteensä apurahoina jaettiin tänä vuonna 15 000 euroa. Apurahat on myönnetty saajille juhlatilaisuudessa Helsingin keskustakirjasto Oodissa 4. joulukuuta 2019. Valinnat teki Ornamo-säätiön hallitus stipenditoimikunnan ehdotusten pohjalta.

 

Ornamo-säätiön apurahat vuonna 2019:

Tapio Anttila: Vientikuvasto

Maija Taimin rahaston 3 500 euron apurahan sisustusarkkitehdit SIO ry:n jäsenelle sai sisustusarkkitehti, muotoilija Tapio Anttila. Ornamo-säätiön apurahalla painatetaan Tapio Anttila Collection -huonekalumallistosta korkeatasoinen kuvasto vientiä varten. ”Mallisto ja toimintatapa Suomessa on osoittautunut toimivaksi. Seuraava vaihe on skaalata toimintatapa vientiin sopivaksi”, kertoo Anttila.

 

Ritva Kara: Banaanikoruja

Yleisrahaston 1 000 euron apurahan sai Ritva Kara banaanikorujen jatkokehittelyyn. KaranBa -korumalliston korut ovat kannanottoja ilmastonmuutokseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja estetiikkaan. Kokeellinen ja materiaalilähtöinen muotoiluprosessi edistää vastuullista kuluttamista. ”Kuivattu banaani on upea ja ekologinen materiaali. Olen yhdistänyt koruihin lehtihopeaa ja -kultaa, jotka muuttavat banaanin symbolista ja esteettistä arvoa”, kuvailee Kara.

 

Saara Kinnunen: Ekologisia kenkiä

Yleisrahaston 1 000 euroa apurahan sai muotoilija Saara Kinnunen Vuolas-jalkinehankkeen kehittelyyn. Vuolas Circular Design valmistaa koruja ja asusteita kierrätysmateriaaleista. Ornamo-säätiön apurahalla Vuolas lähtee kehittämään kiertotaloushenkistä jalkinemallia. ”Projektin tarkoituksena on luoda kenkä, joka on yhtä aikaa kotimainen, ergonominen,

kaunis, ekologinen, korjattavissa ja kierrätettävä”, kertoo Kinnunen.

 

Elina Liikanen: Osallistava taidehanke

Yleisrahaston 1 000 euron apurahan sai taidemaalari Elina Liikanen yhteisölliseen taidehankkeeseen. Meidän maalaus -hanke rakentaa yhteistyötä vanhusten palvelukodin asukkaiden ja henkilökunnan sekä alueella työskentelevän taidemaalarin tai käsityöläisen kesken. ”Hankkeen tarkoitus on tuottaa virkistystä ja mielekästä sisältöä asukkaiden elämään laitoksessa”, selittää Liikanen.

 

Sanna Majander: Työpajakonsepti

Mirja Tissarin rahaston 3 000 euron apurahan Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenelle sai tekstiilitaiteilija Sanna Majander. Majander toteuttaa apurahalla työpajakonseptin kehitysvammaisten hoitokotiin. Tavoitteena on luoda aisteihin perustuva toimintahetki, jossa vammaiset voivat turvallisessa ilmapiirissä kokea visuaalisia ja kehollisia tuntemuksia ja virikkeitä. ”Virikkeellinen ympäristö rohkaisee tutkimaan ja kokeilemaan sekä saamaan kokemuksia omasta kehosta ja sen rajoista”, kuvailee Majander.

 

Topi Mäkinen: Tutkimus vegaanisesta muotoilusta

Yleisrahaston 1 000 euron apurahan sai muotoilija Topi Mäkinen ”Häh, vegaanista muotoilua?” -tutkimusta varten. Tutkimuksessa selvitetään vegaanisen muotoilun tilaa ja mahdollisuuksia Suomessa. Veganismi on nousemassa marginaali-ilmiöstä yhä laajempaa kuluttajajoukkoa puhuttelevaksi suuntaukseksi. ”Muotoilusta puhuttaessa on menossa mielenkiintoinen pioneerivaihe, jossa kehitetään jatkuvasti uusia vegaanisia materiaaleja”, kertoo Mäkinen.

 

Anu Saari: Taidetta unelmista

Eva Taimin rahaston 3 500 apurahan Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n jäsenelle sai muotoilija, kuvittaja Anu Saari. Unelmia|Daydreams -projektissa Saari kuvittaa ihmisten unelmia serigrafiatöissään. Ensimmäinen Unelmia|Daydreams -näyttely järjestettiin Tokiossa vuonna 2018. Seuraava tulee Helsinkiin vuonna 2020. ”Unelmat ovat työkalu. Ne voivat ohjata elämässä uusiin suuntiin ja auttaa määrittämään ihmisen identiteettiä. Unelman määrittely voi olla merkittävä askel arvokkaan elämän rakentamisessa”, toteaa Saari.

 

Karin Widnäs: Keramiikkanäyttely

Yleisrahaston 1 000 euron apurahan sai keraamikko Karin Widnäs Origo-vitriininäyttelyn sisällön tuotantoon. Origo-näyttely esittää keramiikassa käytettäviä raaka-aineita ja työskentelymenetelmiä esimerkein. ”Vitriinin seinälle sijoitetaan informatiiviset selostukset, jotka kertovat sekä kirjallisesti että piirroksin keramiikan keskeisimmistä raaka-aineista ja työmenetelmistä”, kuvaa Widnäs.

Kuvapankki:  https://www.dropbox.com/sh/o4lfvu8zx1nu91f/AAC-BZY2dP5btWssJlFdfH__a?dl=0

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Asiamies Jussi Ilvonen,  +358 43 2112 723, saatio@ornamo.fi